کارت هدیه الف
الف
تــومـان ۲۵۰.۰۰۰ یکماهه
شامل تخفیفات
مدت استفاده یکماه
درصد تخفیف ۲%
مناسب برای تمامی اقشار
تخفیف برای کارمندان وپرستاران۴%
تخفیف برای
Premium
Extra
$ ۲۶۰ per month
۳۲ gb
۴ GB LPDDR3
۵.۲-inch
Helio X25 processor
۲۱.۱۶ megapixel
Performance
Full
$ ۳۶۰ per month
۱۲۸ gb
۴ GB LPDDR3
۵.۲-inch
Helio X25 processor
۲۱.۱۶ megapixel